آدرس : گیلان – لنگرود – خیابان آزادی – خیابان آیت الله صدر – کوچه صدر 13

کد پستی : 54535-44719

تلفن : 3726 – 4253 – 013